24 x 36” Royalty $5000

IMG_0848


© Jennifer L Whitney 2023