12 x 12” Violet

IMG_1690


© Jennifer L Whitney 2023